Xfly XF105-12 Linkage Rod Set (For 1233mm Glastar V2)